Kalendarium

Nedan angivna tider är fastställda.

27 november

Kl 15.00-17.00 Bokpresentation på Försvarshögskolan (Leijonsköldska salen)
Anmälan krävs till editor@kkrva.se
Lars Wedin : From Sun Tzu to Hyperwar – a Strategic Encyclopaedia
(läs mer om boken)

4 december

Kl. 15.00 Avd VI på Försvarshögskolan (lokal 205 B)

Kl. 15.30 Avd V på Försvarshögskolan (lokal 205 A)

Kl. 16.30-19.00 Akademisammankomst på Försvarshögskolan (Sverigesalen)
Avdelning VI ansvarig
Inträdesanförande av Johan Raeder och Ulrica Gradin
Mer information och anmälan »

12 december

Kl. 12:30-17:00 Seminarium SES: Svensk krigföringsförmåga – en logistisk utmaning
på Försvarshögskolan (Stabsövningshallen)
Mer information och anmälan »

FROM SUN TZU TO HYPERWAR - A STRATEGIC ENCYCLOPAEDIA

Presenteras på FHS 27 nov 2019

Finns tillgänglig i kkrva/bookstore redan nu!