Kalendarium

Nedan angivna tider är fastställda.

30 september

Avd I

Kl 15.00 – 16.15 i FHS, lokal anvisas på plats
Kallelse har gått ut via mejl till samtliga ledamöter. Föranmälan krävs ej.

Avd VI

Kl 15.00 – 16.25 i FHS, lokal Gripen
Kallelse har gått ut via mejl till avd VI ledamöter. Föranmälan krävs ej.

Akademien

Kl 16.30 – ca 19.00 Akademisammankomst, Avdelning III ansvarig
Inträdesanförande av Mats Helgesson
Verksamhet och budget 2020
Kallelse och anmälan »

24 oktober

Höstsymposium
Arrangeras av projektet Militärt lexikon alt SES

12 november

Högtidssammankomst med högtidsmiddag

4 december

Akademisammankomst, Avdelning VI ansvarig
Inträdesanförande av Johan Raeder och Ulrica Gradin