Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Cyberhotet mot samhället”

 
Måndagen den 27 april 2015 kl. 09.00 – 12.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan,
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

En samhällsviktig fråga av stora mått diskuteras. Missa inte detta!

Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” arrangeras ett spännande seminarium om det cyberhot som samhället är utsatt för.
Under seminariet kommer FBI att redovisa sin syn på hotet. Försvarets forskningsinstitut (FOI) med flera kommer att beskriva dagens och framtidens hotbild. Utöver detta kommer

  • Riksrevisionen att redovisa sin granskning ”Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23).
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att redovisa den myndighetsgemensamma trendrapporten ”Informationssäkerhet – trender 2015”.
  • Regeringens särskilde utredare generaldirektör Erik Wennerström att redovisa sitt arbete om samhällets informationssäkerhet.

Vissa inslag kommer att vara på engelska.

Program »
Anmälan krävs och görs här »

Varmt välkomna!

Mikael Odenberg
Styresman